Equity MRK
Aditya Birla SL Equity Hybrid '95 Fund (G) as on [Friday, October 12, 2018] :  708.76   Aditya Birla SL Equity Hybrid '95 Fund (D) as on [Friday, October 12, 2018] :  128.94   Aditya Birla SL Tax Relief '96 (D) as on [Friday, October 12, 2018] :  150.76   Aditya Birla SL Low Duration Fund (G) as on [Friday, October 12, 2018] :  431.2722   Aditya Birla SL Equity Fund (G) as on [Friday, October 12, 2018] :  665.34   Aditya Birla SL Equity Fund (D) as on [Friday, October 12, 2018] :  97.91   Aditya Birla SL Banking & PSU Debt Fund (G) as on [Friday, June 01, 2018] :  51.1409   Aditya Birla SL Banking & PSU Debt Fund (Div-W) as on [Friday, June 01, 2018] :  10.011   Aditya Birla SL Corporate Bond Fund (G) as on [Friday, October 12, 2018] :  68.109   Aditya Birla SL Monthly Income (G) as on [Friday, June 01, 2018] :  66.8072   Aditya Birla SL Monthly Income (Div-M) as on [Friday, June 01, 2018] :  12.5461   Aditya Birla SL Digital India Fund (G) as on [Friday, October 12, 2018] :  50.17   Aditya Birla SL Digital India Fund (D) as on [Friday, October 12, 2018] :  19.7   Aditya Birla SL Liquid Fund - Retail (G) as on [Sunday, October 14, 2018] :  469.0533   Aditya Birla SL Liquid Fund - Inst (Div-D) as on [Sunday, October 14, 2018] :  108.023   Aditya Birla SL Tax Plan (D) as on [Friday, October 12, 2018] :  88.8   Aditya Birla SL Govt Securities Fund (G) as on [Friday, October 12, 2018] :  48.8816   Aditya Birla SL Govt Securities Fund (Div-Q) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.1504   Aditya Birla SL Const Maturity 10Y Gilt (G) as on [Friday, June 01, 2018] :  48.7047   Aditya Birla SL Const Maturity 10Y Gilt (Div-Q) as on [Friday, June 01, 2018] :  11.612   Aditya Birla SL Income Fund (G) as on [Friday, October 12, 2018] :  76.4415   Aditya Birla SL Income Fund (Div-Q) as on [Friday, October 12, 2018] :  12.2009   Aditya Birla SL India Opport Fund - (G) as on [Friday, June 01, 2018] :  163.49   Aditya Birla SL India Opport Fund - (D) as on [Friday, June 01, 2018] :  30.44   Aditya Birla SL MNC Fund - (D) as on [Friday, October 12, 2018] :  158.9   Aditya Birla SL MNC Fund - (G) as on [Friday, October 12, 2018] :  705.88   Aditya Birla SL Monthly Income (Div-Q) as on [Friday, June 01, 2018] :  12.2686   Aditya Birla SL Equity Advantage Fund (D) as on [Friday, October 12, 2018] :  86.06   Aditya Birla SL Balanced Advantage Fund (D) as on [Friday, October 12, 2018] :  20.16   Aditya Birla SL Balanced Advantage Fund (G) as on [Friday, October 12, 2018] :  50.09   Aditya Birla SL Low Duration Fund (Div-W) as on [Friday, October 12, 2018] :  100.2529   Aditya Birla SL MIP (G) as on [Friday, June 01, 2018] :  45.2074   Aditya Birla SL MIP (Div-M) as on [Friday, June 01, 2018] :  11.7159   Aditya Birla SL Equity Advantage Fund (G) as on [Friday, October 12, 2018] :  374.48   Aditya Birla SL Savings Fund - Retail (G) as on [Friday, October 12, 2018] :  342.5036   Aditya Birla SL Corporate Bond Fund (Div-M) as on [Friday, October 12, 2018] :  11.4705   Aditya Birla SL Banking & PSU Debt Fund-Ret(G) as on [Friday, October 12, 2018] :  340.3917   Aditya Birla SL Frontline Equity Fund (G) as on [Friday, October 12, 2018] :  205.7   Aditya Birla SL Midcap Fund - (G) as on [Friday, October 12, 2018] :  270.68   Aditya Birla SL Midcap Fund - (D) as on [Friday, October 12, 2018] :  29.72   Aditya Birla SL Index Fund (G) as on [Friday, October 12, 2018] :  102.6834   Aditya Birla SL Index Fund (D) as on [Friday, October 12, 2018] :  12.0745   Aditya Birla SL Frontline Equity Fund (D) as on [Friday, October 12, 2018] :  25.88   Aditya Birla SL Dividend Yield Fund (G) as on [Friday, October 12, 2018] :  153.3   Aditya Birla SL Dividend Yield Fund (D) as on [Friday, October 12, 2018] :  13.8   Aditya Birla SL Low Duration Fund - Inst (G) as on [Friday, October 12, 2018] :  302.3826   Aditya Birla SL Low Duration Fund - Inst (Div-W) as on [Friday, October 12, 2018] :  100.2527   Aditya Birla SL Savings Fund - Regular (G) as on [Friday, October 12, 2018] :  353.9667   Aditya Birla SL Short Term Opportunities (G) as on [Friday, October 12, 2018] :  29.5747   Aditya Birla SL Liquid Fund - Inst (G) as on [Sunday, October 14, 2018] :  481.3456   Aditya Birla SL Liquid Fund - Retail (Div-D) as on [Sunday, October 14, 2018] :  163.694   Aditya Birla SL Short Term Opportunities (D) as on [Friday, October 12, 2018] :  16.501   Aditya Birla SL Money Manager Fund-Retail(G) as on [Friday, October 12, 2018] :  296.382   Aditya Birla SL Floating Rate - LTP-Retail(G) as on [Friday, October 12, 2018] :  318.1859   Aditya Birla SL Money Manager Fund-Retail(Div-W) as on [Friday, October 12, 2018] :  103.8926   Aditya Birla SL Low Duration Fund - Inst (Div-D) as on [Friday, October 12, 2018] :  100.0001   Aditya Birla SL Tax Savings Fund (G) as on [Friday, May 18, 2018] :  72.56   Aditya Birla SL Tax Savings Fund (D) as on [Friday, May 18, 2018] :  33.68   Aditya Birla SL Tax Savings Fund (Bonus) as on [Friday, May 18, 2018] :  72.66   Aditya Birla SL Liquid Fund - (G) as on [Sunday, October 14, 2018] :  289.0433   Aditya Birla SL Liquid Fund - (Div-D) as on [Sunday, October 14, 2018] :  100.195   Aditya Birla SL Liquid Fund - Inst (Div-W) as on [Sunday, October 14, 2018] :  108.1108   Aditya Birla SL MIP II - Savings 5 (G) as on [Friday, June 01, 2018] :  33.4962   Aditya Birla SL MIP II - Savings 5 (Div-M) as on [Friday, June 01, 2018] :  12.9373   Aditya Birla SL Regular Savings Fund (G) as on [Friday, October 12, 2018] :  37.1271   Aditya Birla SL Regular Savings Fund (Div-M) as on [Friday, October 12, 2018] :  13.9889   Aditya Birla SL Regular Savings Fund (Payment) as on [Friday, October 12, 2018] :  37.1271   Aditya Birla SL Liquid Fund - (Div-W) as on [Sunday, October 14, 2018] :  100.2647   Aditya Birla SL Dynamic Bond Fund - Reg (G) as on [Friday, October 12, 2018] :  30.3567   Aditya Birla SL Dynamic Bond Fund - Reg (Div-Q) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.1433   Aditya Birla SL Money Manager Fund-Retail(Div-D) as on [Friday, October 12, 2018] :  100.015   Aditya Birla SL India GenNext Fund (D) as on [Friday, October 12, 2018] :  21.87   Aditya Birla SL India GenNext Fund (G) as on [Friday, October 12, 2018] :  74.3   Aditya Birla SL Focused Equity Fund (G) as on [Friday, October 12, 2018] :  54.3572   Aditya Birla SL Focused Equity Fund (D) as on [Friday, October 12, 2018] :  14.8125   Aditya Birla SL Money Manager Fund (G) as on [Friday, October 12, 2018] :  240.4919   Aditya Birla SL Money Manager Fund (Div-D) as on [Friday, October 12, 2018] :  100.02   Aditya Birla SL Money Manager Fund (Div-W) as on [Friday, October 12, 2018] :  100.2184   Aditya Birla SL Infrastructure Fund - (G) as on [Friday, October 12, 2018] :  29.47   Aditya Birla SL Infrastructure Fund - (D) as on [Friday, October 12, 2018] :  12.81   Aditya Birla SL Asset Allocator Multi FoF (G) as on [Friday, October 12, 2018] :  27.1252   Aditya Birla SL Asset Allocator Multi FoF (D) as on [Friday, October 12, 2018] :  24.9775   Aditya Birla SL Tax Plan (G) as on [Friday, October 12, 2018] :  36.89   Aditya Birla SL Active Debt Multi-Mgr FoF (G) as on [Friday, October 12, 2018] :  23.8618   Aditya Birla SL Active Debt Multi-Mgr FoF (D) as on [Friday, October 12, 2018] :  14.9631   Aditya Birla SL Small Cap Fund (G) as on [Friday, October 12, 2018] :  33.1858   Aditya Birla SL Small Cap Fund (D) as on [Friday, October 12, 2018] :  19.8769   Aditya Birla SL Floating Rate - LTP-Retail(Div-W) as on [Friday, October 12, 2018] :  100.1943   Aditya Birla SL Savings Fund - Retail (Div-W) as on [Friday, October 12, 2018] :  100.225   Aditya Birla SL Savings Fund - Regular (Div-D) as on [Friday, October 12, 2018] :  100.2116   Aditya Birla SL Savings Fund - Regular (Div-W) as on [Friday, October 12, 2018] :  100.2249   Aditya Birla SL Banking & PSU Debt Fund-Ret(Div-Q) as on [Friday, October 12, 2018] :  104.7392   Aditya Birla SL Interval Income-Qrtly-Sr.I(G) as on [Friday, October 12, 2018] :  23.382   Aditya Birla SL Interval Income-Qrtly-Sr.I(D) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.0972   Aditya Birla SL Interval Income-Qrtly-Sr.I-Inst(G) as on [Tuesday, February 23, 2016] :  16.0174   Aditya Birla SL Interval Income-Qrtly-Sr.I-Inst(D) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.0972   Aditya Birla SL Inter Equity - Plan A (G) as on [Friday, October 12, 2018] :  21.0844   Aditya Birla SL Inter Equity - Plan A (D) as on [Friday, October 12, 2018] :  15.5485   Aditya Birla SL Inter Equity - Plan B (G) as on [Friday, October 12, 2018] :  17.4628   Aditya Birla SL Inter Equity - Plan B (D) as on [Friday, October 12, 2018] :  14.551   Aditya Birla SL Global Real Estate Fund (G) as on [Friday, October 12, 2018] :  18.6175   Aditya Birla SL Global Real Estate Fund (D) as on [Friday, October 12, 2018] :  18.629   Aditya Birla SL Special Situations Fund (G) as on [Friday, May 18, 2018] :  25.707   Aditya Birla SL Special Situations Fund (D) as on [Friday, May 18, 2018] :  17.7727   Aditya Birla SL Qrtly Interval - Sr.IV (G) as on [Thursday, December 28, 2017] :  21.3453   Aditya Birla SL Qrtly Interval - Sr.IV (D) as on [Thursday, December 28, 2017] :  10   Aditya Birla SL Pure Value Fund (G) as on [Friday, October 12, 2018] :  50.6263   Aditya Birla SL Pure Value Fund (D) as on [Friday, October 12, 2018] :  23.0849   Aditya Birla SL Tax Relief '96 (G) as on [Friday, October 12, 2018] :  29.62   Aditya Birla SL Banking & PSU Debt Fund - (G) as on [Friday, October 12, 2018] :  226.7553   Aditya Birla SL Banking & PSU Debt Fund - (D) as on [Friday, October 12, 2018] :  153.5695   Aditya Birla SL Banking & PSU Debt Fund - (Div-Q) as on [Friday, October 12, 2018] :  102.1407   Aditya Birla SL Savings Fund - Retail (Div-D) as on [Friday, October 12, 2018] :  100.0001   Aditya Birla SL Global Commodities Fund (G) as on [Friday, October 12, 2018] :  13.3124   Aditya Birla SL Global Commodities Fund (D) as on [Friday, October 12, 2018] :  13.3147   Aditya Birla SL CEF - Global Agri Plan (G) as on [Friday, October 12, 2018] :  24.9919   Aditya Birla SL CEF - Global Agri Plan (D) as on [Friday, October 12, 2018] :  16.3968   Aditya Birla SL Banking & PSU Debt Fund - (Div-M) as on [Friday, October 12, 2018] :  104.5356   Aditya Birla SL Banking & PSU Debt Fund-Ret(Div-M) as on [Friday, October 12, 2018] :  104.4   Aditya Birla SL Dynamic Bond Fund - Reg (Div-M) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.3442   Aditya Birla SL Income Fund (Displine Advant Plan) as on [Friday, October 12, 2018] :  19.2851   Aditya Birla SL Corporate Bond Fund (DAP) as on [Wednesday, May 30, 2018] :  20.4609   Aditya Birla SL Floating Rate - LTP - (G) as on [Friday, October 12, 2018] :  219.9932   Aditya Birla SL Floating Rate - LTP - (Div-W) as on [Friday, October 12, 2018] :  100.194   Aditya Birla SL Medium Term Plan (G) as on [Friday, October 12, 2018] :  22.2758   Aditya Birla SL Medium Term Plan (Div-H) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.627   Aditya Birla SL Dynamic Bond Fund(Displine Advat) as on [Friday, October 12, 2018] :  20.9991   Aditya Birla SL Medium Term Plan (D) as on [Friday, October 12, 2018] :  14.1045   Aditya Birla SL Medium Term Plan (Div-Q) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.0791   Aditya Birla SL Medium Term Plan - Inst (G) as on [Friday, October 12, 2018] :  21.6262   Aditya Birla SL Banking & PSU Debt Fund(DiscAdvat) as on [Thursday, June 21, 2018] :  206.0699   Aditya Birla SL Savings Fund (Discpln Advt Plan) as on [Friday, October 12, 2018] :  203.0014   Aditya Birla SL Liquid Fund (Discpln Advats Plan) as on [Sunday, October 14, 2018] :  194.7177   Aditya Birla SL Arbitrage Fund (G) as on [Friday, October 12, 2018] :  18.4326   Aditya Birla SL Arbitrage Fund (D) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.7984   Aditya Birla SL Short Term Opportunities (Div-Q) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.1172   Aditya Birla SL India Reforms Fund (G) as on [Friday, May 18, 2018] :  19.68   Aditya Birla SL India Reforms Fund (D) as on [Friday, May 18, 2018] :  13.92   Aditya Birla SL Low Duration Fund (Div-D)(Reinvest as on [Friday, October 12, 2018] :  100.2305   Aditya Birla SL Floating Rate - LTP - (Div-D) as on [Friday, October 12, 2018] :  100.6916   Aditya Birla SL FP FoF - Conservative (G) as on [Friday, October 12, 2018] :  17.4582   Aditya Birla SL FP FoF - Conservative (D) as on [Friday, October 12, 2018] :  15.8851   Aditya Birla SL FP FoF - Prudent (G) as on [Friday, October 12, 2018] :  18.8218   Aditya Birla SL FP FoF - Prudent (D) as on [Friday, October 12, 2018] :  16.8823   Aditya Birla SL FP FoF - Aggressive (G) as on [Friday, October 12, 2018] :  21.1432   Aditya Birla SL FP FoF - Aggressive (D) as on [Friday, October 12, 2018] :  19.3539   Aditya Birla SL Gold ETF as on [Friday, October 12, 2018] :  2961.0194   Aditya Birla SL Nifty ETF as on [Friday, October 12, 2018] :  112.7282   Aditya Birla SL Liquid Fund - (D) as on [Sunday, October 14, 2018] :  120.9464   Aditya Birla SL Gold Fund (G) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.1136   Aditya Birla SL Gold Fund (D) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.1123   Aditya Birla SL Active Debt Multi-Mgr FoF-Dir (G) as on [Friday, October 12, 2018] :  24.493   Aditya Birla SL Asset Allocator Multi FoF-Dir (G) as on [Friday, October 12, 2018] :  13.5651   Aditya Birla SL Balanced Advantage Fund-Dir (G) as on [Friday, October 12, 2018] :  52.62   Aditya Birla SL FP FoF - Aggressive - Direct (G) as on [Friday, October 12, 2018] :  21.9402   Aditya Birla SL FP FoF - Conservative - Direct (G) as on [Friday, October 12, 2018] :  17.9845   Aditya Birla SL FP FoF - Prudent - Direct (G) as on [Friday, October 12, 2018] :  19.3614   Aditya Birla SL Global Commodities Fund - Dir (G) as on [Friday, October 12, 2018] :  13.4742   Aditya Birla SL Global Real Estate Fund - Dir (G) as on [Friday, October 12, 2018] :  19.1083   Aditya Birla SL Tax Savings Fund - Direct (G) as on [Friday, May 18, 2018] :  74.58   Aditya Birla SL Active Debt Multi-Mgr FoF-Dir (D) as on [Friday, October 12, 2018] :  15.3329   Aditya Birla SL Asset Allocator Multi FoF-Dir (D) as on [Friday, October 12, 2018] :  12.9287   Aditya Birla SL Balanced Advantage Fund-Dir (D) as on [Friday, October 12, 2018] :  21.23   Aditya Birla SL FP FoF - Aggressive - Direct (D) as on [Friday, October 12, 2018] :  20.0941   Aditya Birla SL FP FoF - Conservative - Direct (D) as on [Friday, October 12, 2018] :  12.2027   Aditya Birla SL FP FoF - Prudent - Direct (D) as on [Friday, October 12, 2018] :  17.5554   Aditya Birla SL Global Commodities Fund - Dir (D) as on [Friday, October 12, 2018] :  11.918   Aditya Birla SL Global Real Estate Fund - Dir (D) as on [Friday, October 12, 2018] :  19.1255   Aditya Birla SL Tax Savings Fund - Direct (Bonus) as on [Tuesday, April 10, 2018] :  74.42   Aditya Birla SL Tax Savings Fund - Direct (D) as on [Friday, May 18, 2018] :  34.5   Aditya Birla SL Equity Hybrid '95 Fund-Direct (D) as on [Friday, October 12, 2018] :  190.68   Aditya Birla SL Equity Hybrid '95 Fund-Direct (G) as on [Friday, October 12, 2018] :  752.97   Aditya Birla SL Equity Advantage Fund-Direct (D) as on [Friday, October 12, 2018] :  109.31   Aditya Birla SL Equity Advantage Fund-Direct (G) as on [Friday, October 12, 2018] :  393.03   Aditya Birla SL Low Duration Fund-Dir (Div-D)(Rei) as on [Friday, October 12, 2018] :  100.0001   Aditya Birla SL Low Duration Fund-Dir (G) as on [Friday, October 12, 2018] :  452.2761   Aditya Birla SL Low Duration Fund-Dir (Div-W) as on [Friday, October 12, 2018] :  100.3103   Aditya Birla SL Liquid Fund - Direct (Div-D) as on [Sunday, October 14, 2018] :  100.195   Aditya Birla SL Liquid Fund - Direct (G) as on [Sunday, October 14, 2018] :  290.3069   Aditya Birla SL Liquid Fund - Direct (Div-W) as on [Sunday, October 14, 2018] :  100.2652   Aditya Birla SL CEF - Global Agri Plan-Direct (D) as on [Friday, October 12, 2018] :  16.8265   Aditya Birla SL CEF - Global Agri Plan-Direct (G) as on [Friday, October 12, 2018] :  25.5979   Aditya Birla SL Dividend Yield Fund - Direct (D) as on [Friday, October 12, 2018] :  23.06   Aditya Birla SL Dividend Yield Fund - Direct (G) as on [Friday, October 12, 2018] :  160.31   Aditya Birla SL Dynamic Bond Fund - Dir (G) as on [Friday, October 12, 2018] :  31.3213   Aditya Birla SL Dynamic Bond Fund - Dir (Div-M) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.5719   Aditya Birla SL Dynamic Bond Fund - Dir (Div-Q) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.0915   Aditya Birla SL Arbitrage Fund - Dir (G) as on [Friday, October 12, 2018] :  19.007   Aditya Birla SL Equity Fund - Direct (D) as on [Friday, October 12, 2018] :  123.46   Aditya Birla SL Equity Fund - Direct (G) as on [Friday, October 12, 2018] :  702.01   Aditya Birla SL Floating Rate - LTP - Dir (Div-D) as on [Friday, October 12, 2018] :  100.0669   Aditya Birla SL Floating Rate - LTP - Dir (G) as on [Friday, October 12, 2018] :  222.9087   Aditya Birla SL Floating Rate - LTP - Dir (Div-W) as on [Friday, October 12, 2018] :  100.2087   Aditya Birla SL Money Manager Fund - Dir (Div-D) as on [Friday, October 12, 2018] :  100.02   Aditya Birla SL Money Manager Fund - Dir (G) as on [Friday, October 12, 2018] :  241.62   Aditya Birla SL Money Manager Fund - Dir (Div-W) as on [Friday, October 12, 2018] :  100.2209   Aditya Birla SL Frontline Equity Fund - Direct (D) as on [Friday, October 12, 2018] :  48.44   Aditya Birla SL Frontline Equity Fund - Direct (G) as on [Friday, October 12, 2018] :  217.1   Aditya Birla SL Govt Securities Fund-Dir (Div-Q) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.3637   Aditya Birla SL Govt Securities Fund-Dir (G) as on [Friday, October 12, 2018] :  50.3334   Aditya Birla SL Const Maturity 10Y Gilt-Dir(Div-Q) as on [Friday, June 01, 2018] :  9.9102   Aditya Birla SL Const Maturity 10Y Gilt-Dir (G) as on [Friday, June 01, 2018] :  49.117   Aditya Birla SL Gold Fund - Direct (D) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.2605   Aditya Birla SL Gold Fund - Direct (G) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.263   Aditya Birla SL Income Fund - Dir (G) as on [Friday, October 12, 2018] :  79.6817   Aditya Birla SL Income Fund - Dir (Div-Q) as on [Friday, October 12, 2018] :  12.6555   Aditya Birla SL Index Fund - Direct (D) as on [Friday, October 12, 2018] :  12.2491   Aditya Birla SL Index Fund - Direct (G) as on [Friday, October 12, 2018] :  103.0781   Aditya Birla SL India GenNext Fund - Direct (D) as on [Friday, October 12, 2018] :  25.71   Aditya Birla SL India GenNext Fund - Direct (G) as on [Friday, October 12, 2018] :  78.71   Aditya Birla SL India Opport Fund - Direct (D) as on [Friday, June 01, 2018] :  42.12   Aditya Birla SL India Opport Fund - Direct (G) as on [Friday, June 01, 2018] :  169.48   Aditya Birla SL India Reforms Fund - Direct (D) as on [Friday, May 18, 2018] :  20.49   Aditya Birla SL India Reforms Fund - Direct (G) as on [Friday, May 18, 2018] :  20.46   Aditya Birla SL Infrastructure Fund - Direct (D) as on [Friday, October 12, 2018] :  19.01   Aditya Birla SL Infrastructure Fund - Direct (G) as on [Friday, October 12, 2018] :  30.79   Aditya Birla SL Inter Equity - Plan A-Direct (D) as on [Friday, October 12, 2018] :  21.7344   Aditya Birla SL Inter Equity - Plan A-Direct (G) as on [Friday, October 12, 2018] :  21.7183   Aditya Birla SL Inter Equity - Plan B-Direct (D) as on [Friday, October 12, 2018] :  16.6433   Aditya Birla SL Inter Equity - Plan B-Direct (G) as on [Friday, October 12, 2018] :  18.0014   Aditya Birla SL Medium Term Plan - Direct (D) as on [Friday, October 12, 2018] :  14.6991   Aditya Birla SL Medium Term Plan - Direct (G) as on [Friday, October 12, 2018] :  23.1237   Aditya Birla SL Medium Term Plan - Direct (Div-H) as on [Friday, October 12, 2018] :  11.0336   Aditya Birla SL Medium Term Plan - Direct (Div-Q) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.1504   Aditya Birla SL Midcap Fund - Direct (D) as on [Friday, October 12, 2018] :  45.19   Aditya Birla SL Midcap Fund - Direct (G) as on [Friday, October 12, 2018] :  284   Aditya Birla SL MIP - Direct (Div-M) as on [Friday, June 01, 2018] :  13.159   Aditya Birla SL MIP - Direct (G) as on [Friday, June 01, 2018] :  46.7502   Aditya Birla SL MIP II - Savings 5 - Dir (Div-M) as on [Friday, June 01, 2018] :  13.7607   Aditya Birla SL MIP II - Savings 5 - Dir (G) as on [Friday, June 01, 2018] :  34.4463   Aditya Birla SL MIP II - Savings 5 - Dir (Payment) as on [Friday, June 01, 2018] :  34.4463   Aditya Birla SL Regular Savings Fund-Dir (Div-M) as on [Friday, October 12, 2018] :  20.8619   Aditya Birla SL Regular Savings Fund-Dir (G) as on [Friday, October 12, 2018] :  39.1565   Aditya Birla SL Regular Savings Fund-Dir (Payment) as on [Friday, October 12, 2018] :  39.1565   Aditya Birla SL MNC Fund - Direct (D) as on [Friday, October 12, 2018] :  252.75   Aditya Birla SL MNC Fund - Direct (G) as on [Friday, October 12, 2018] :  745.26   Aditya Birla SL Monthly Income - Direct (G) as on [Friday, June 01, 2018] :  69.4224   Aditya Birla SL Monthly Income - Direct (Div-Q) as on [Friday, June 01, 2018] :  13.0941   Aditya Birla SL Digital India Fund - Direct (G) as on [Friday, October 12, 2018] :  52.41   Aditya Birla SL Pure Value Fund - Direct (G) as on [Friday, October 12, 2018] :  53.4022   Aditya Birla SL Savings Fund - Direct (Div-D) as on [Friday, October 12, 2018] :  100.0001   Aditya Birla SL Savings Fund - Direct (G) as on [Friday, October 12, 2018] :  356.2829   Aditya Birla SL Savings Fund - Direct (Div-W) as on [Friday, October 12, 2018] :  100.2343   Aditya Birla SL Corporate Bond Fund-Dir (G) as on [Friday, October 12, 2018] :  68.5361   Aditya Birla SL Corporate Bond Fund-Dir (Div-M) as on [Friday, October 12, 2018] :  11.5228   Aditya Birla SL Short Term Opportunities-Dir(D) as on [Friday, October 12, 2018] :  17.0431   Aditya Birla SL Short Term Opportunities-Dir(G) as on [Friday, October 12, 2018] :  30.5785   Aditya Birla SL Short Term Opportunities-Dir(Div-Q as on [Friday, October 12, 2018] :  10.2913   Aditya Birla SL Small Cap Fund - Direct (D) as on [Friday, October 12, 2018] :  33.9462   Aditya Birla SL Small Cap Fund - Direct (G) as on [Friday, October 12, 2018] :  35.0396   Aditya Birla SL Special Situations Fund-Direct (D) as on [Friday, May 18, 2018] :  23.8078   Aditya Birla SL Special Situations Fund-Direct (G) as on [Friday, May 18, 2018] :  26.5916   Aditya Birla SL Tax Plan - Direct (D) as on [Friday, October 12, 2018] :  128.72   Aditya Birla SL Tax Plan - Direct (G) as on [Friday, October 12, 2018] :  39.1   Aditya Birla SL Tax Relief '96 - Direct (D) as on [Friday, October 12, 2018] :  215.17   Aditya Birla SL Tax Relief '96 - Direct (G) as on [Friday, October 12, 2018] :  31.2   Aditya Birla SL Focused Equity Fund - Direct (D) as on [Friday, October 12, 2018] :  32.771   Aditya Birla SL Focused Equity Fund - Direct (G) as on [Friday, October 12, 2018] :  57.5288   Aditya Birla SL Banking & PSU Debt Fund-Dir(Div-M) as on [Friday, October 12, 2018] :  105.9943   Aditya Birla SL Banking & PSU Debt Fund-Dir(D) as on [Friday, October 12, 2018] :  146.0817   Aditya Birla SL Banking & PSU Debt Fund-Dir(G) as on [Friday, October 12, 2018] :  230.1493   Aditya Birla SL Banking & PSU Debt Fund-Dir(Div-Q) as on [Friday, October 12, 2018] :  103.457   Aditya Birla SL Banking & PSU Debt Fund-Dir(G) as on [Friday, June 01, 2018] :  52.6749   Aditya Birla SL Banking & PSU Debt Fund-Dir(Div-W) as on [Friday, June 01, 2018] :  10.5209   Aditya Birla SL Monthly Income - Direct (Div-M) as on [Friday, June 01, 2018] :  13.7624   Aditya Birla SL Digital India Fund - Direct (D) as on [Friday, October 12, 2018] :  24.58   Aditya Birla SL Pure Value Fund - Direct (D) as on [Friday, October 12, 2018] :  37.3028   Aditya Birla SL Interval Income-Qrtly-Sr.I-Dir (D) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.1   Aditya Birla SL Interval Income-Qrtly-Sr.I-Dir (G) as on [Friday, October 12, 2018] :  23.4424   Aditya Birla SL IIF - Annual Plan V (G) as on [Monday, November 13, 2017] :  14.3904   Aditya Birla SL IIF - Annual Plan V-Dir (G) as on [Monday, November 13, 2017] :  14.3979   Aditya Birla SL IIF - Annual Plan V-Dir (D) as on [Monday, November 13, 2017] :  10   Aditya Birla SL Liquid Fund - Direct (D) as on [Sunday, October 14, 2018] :  157.6156   Aditya Birla SL Qrtly Interval - Sr.IV-Dir (G) as on [Thursday, December 28, 2017] :  21.3452   Aditya Birla SL Qrtly Interval - Sr.IV-Dir (D) as on [Tuesday, June 30, 2015] :  10   Aditya Birla SL IIF - Annual Plan IX (G) as on [Thursday, August 23, 2018] :  14.73   Aditya Birla SL IIF - Annual Plan IX (Div-Q) as on [Monday, August 14, 2017] :  10   Aditya Birla SL IIF - Annual Plan IX (D) as on [Thursday, August 23, 2018] :  10.004   Aditya Birla SL IIF - Annual Plan IX-Dir (G) as on [Thursday, August 23, 2018] :  14.7699   Aditya Birla SL IIF - Annual Plan IX-Dir (Div-Q) as on [Tuesday, August 05, 2014] :  10   Aditya Birla SL IIF - Annual Plan IX-Dir (D) as on [Thursday, August 23, 2018] :  10.0039   Aditya Birla SL Arbitrage Fund - Dir (D) as on [Friday, October 12, 2018] :  11.0873   Aditya Birla SL FTP - Series HL (G) as on [Tuesday, August 22, 2017] :  14.0562   Birla Sun Life FTP - Series HL (Div-Q) as on [Thursday, August 21, 2014] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series HL (D) as on [Tuesday, August 22, 2017] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series HL - Direct (G) as on [Tuesday, August 22, 2017] :  14.0861   Birla Sun Life FTP - Series HL - Direct (Div-Q) as on [Thursday, August 21, 2014] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series HL - Direct (D) as on [Tuesday, August 22, 2017] :  10   Aditya Birla SL IIF - Annual Plan X (G) as on [Tuesday, September 11, 2018] :  14.8195   Aditya Birla SL IIF - Annual Plan X (Div-Q) as on [Tuesday, September 11, 2018] :  10.0017   Aditya Birla SL IIF - Annual Plan X (D) as on [Tuesday, September 11, 2018] :  10.0017   Aditya Birla SL IIF - Annual Plan X - Dir (G) as on [Tuesday, September 11, 2018] :  14.8427   Aditya Birla SL FTP - Series HS (G) as on [Thursday, September 07, 2017] :  14.067   Aditya Birla SL FTP - Series HS (Div-Q) as on [Thursday, September 07, 2017] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series HS (D) as on [Tuesday, September 06, 2016] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series HS - Direct (G) as on [Thursday, September 07, 2017] :  14.1198   Aditya Birla SL FTP - Series HS - Direct (Div-Q) as on [Thursday, September 04, 2014] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series HS - Direct (D) as on [Thursday, September 04, 2014] :  10   Aditya Birla SL Corporate Bond Fund-Dir (D) as on [Friday, October 12, 2018] :  12.7671   Aditya Birla SL Corporate Bond Fund (D) as on [Friday, October 12, 2018] :  11.9499   Aditya Birla SL FTP - Series IY (G) as on [Thursday, April 12, 2018] :  14.1507   Aditya Birla SL FTP - Series IY (Div-Q) as on [Thursday, April 12, 2018] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series IY (D) as on [Thursday, April 12, 2018] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series IY - Direct (G) as on [Thursday, April 12, 2018] :  14.2999   Aditya Birla SL FTP - Series IY - Direct (Div-Q) as on [Thursday, April 09, 2015] :  10   Aditya Birla SL Banking&Financial Services (G) as on [Friday, October 12, 2018] :  25.23   Aditya Birla SL Banking&Financial Services (D) as on [Friday, October 12, 2018] :  15.91   Aditya Birla SL Banking&Financial Services-Dir(G) as on [Friday, October 12, 2018] :  26.47   Aditya Birla SL Banking&Financial Services-Dir(D) as on [Friday, October 12, 2018] :  20.13   Aditya Birla SL FTP - Series JA (G) as on [Monday, November 28, 2016] :  12.8115   Aditya Birla SL FTP - Series JA - Direct (G) as on [Wednesday, November 29, 2017] :  15.4334   Aditya Birla SL FTP - Series JA - Direct (D) as on [Thursday, November 27, 2014] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series JX (G) as on [Monday, April 09, 2018] :  13.9925   Aditya Birla SL FTP - Series JX (D) as on [Monday, April 06, 2015] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series JX - Direct (G) as on [Monday, April 09, 2018] :  14.0931   Aditya Birla SL FTP - Series KE (G) as on [Tuesday, April 10, 2018] :  13.9612   Aditya Birla SL FTP - Series KE (Div-Q) as on [Tuesday, April 07, 2015] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series KE (D) as on [Tuesday, April 07, 2015] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series KE - Direct (G) as on [Tuesday, April 10, 2018] :  14.0619   Aditya Birla SL FTP - Series KE - Direct (Div-Q) as on [Tuesday, April 07, 2015] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series KE - Direct (D) as on [Tuesday, April 07, 2015] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series KH (G) as on [Tuesday, April 10, 2018] :  13.9121   Aditya Birla SL FTP - Series KH (Div-Q) as on [Tuesday, April 10, 2018] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series KH (D) as on [Tuesday, April 07, 2015] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series KH - Direct (G) as on [Tuesday, April 10, 2018] :  14.0389   Aditya Birla SL FTP - Series KH - Direct (D) as on [Tuesday, April 07, 2015] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series KJ (G) as on [Wednesday, April 11, 2018] :  13.8974   Aditya Birla SL FTP - Series KJ (Div-Q) as on [Wednesday, April 08, 2015] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series KJ (D) as on [Wednesday, April 11, 2018] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series KJ - Direct (G) as on [Wednesday, April 11, 2018] :  14.0138   Aditya Birla SL FTP - Series KO (G) as on [Monday, April 16, 2018] :  13.8961   Aditya Birla SL FTP - Series KO (Div-Q) as on [Monday, April 13, 2015] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series KO (D) as on [Monday, April 16, 2018] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series KO - Direct (G) as on [Monday, April 16, 2018] :  13.9927   Aditya Birla SL FTP - Series KO - Direct (Div-Q) as on [Monday, April 16, 2018] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series KP (G) as on [Wednesday, April 18, 2018] :  13.8721   Aditya Birla SL FTP - Series KP (D) as on [Wednesday, April 15, 2015] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series KP - Direct (G) as on [Wednesday, April 18, 2018] :  14.0054   Aditya Birla SL FTP - Series KP - Direct (D) as on [Wednesday, April 15, 2015] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series KW (G) as on [Monday, April 09, 2018] :  13.7839   Aditya Birla SL FTP - Series KW (Div-Q) as on [Monday, April 09, 2018] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series KW (D) as on [Monday, April 06, 2015] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series KW - Direct (G) as on [Monday, April 09, 2018] :  13.8643   Aditya Birla SL FTP - Series KW - Direct (D) as on [Monday, April 06, 2015] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series KX (G) as on [Monday, April 09, 2018] :  13.8022   Aditya Birla SL FTP - Series KX (Div-Q) as on [Monday, April 06, 2015] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series KX (D) as on [Monday, April 09, 2018] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series KX - Direct (G) as on [Monday, April 09, 2018] :  13.8432   Aditya Birla SL FTP - Series KX - Direct (D) as on [Monday, April 06, 2015] :  10   Birla Sun Life CPO Fund - Series 21 (G) as on [Thursday, June 15, 2017] :  12.2309   Aditya Birla SL Emerging Leaders Fund-Sr.3 (D) as on [Friday, October 12, 2018] :  8.15   Aditya Birla SL Emerging Leaders Fund-Sr.3-Dir(G) as on [Friday, October 12, 2018] :  14.04   Aditya Birla SL Emerging Leaders Fund-Sr.3-Dir(D) as on [Friday, October 12, 2018] :  8.2   Aditya Birla SL Emerging Leaders Fund-Sr.3 (G) as on [Friday, October 12, 2018] :  13.74   Aditya Birla SL Emerging Leaders Fund-Sr.4 (G) as on [Friday, October 12, 2018] :  14.45   Aditya Birla SL Emerging Leaders Fund-Sr.4 (D) as on [Friday, October 12, 2018] :  8.27   Aditya Birla SL Emerging Leaders Fund-Sr.4-Dir(D) as on [Friday, October 12, 2018] :  8.32   Aditya Birla SL Emerging Leaders Fund-Sr.4-Dir(G) as on [Friday, October 12, 2018] :  14.71   Aditya Birla SL CPO Fund - Series 22 (G) as on [Friday, October 12, 2018] :  12.7972   Aditya Birla SL CPO Fund - Series 22 - Direct (G) as on [Friday, October 12, 2018] :  13.4422   Aditya Birla SL FTP - Series LU (G) as on [Monday, August 28, 2017] :  12.8517   Aditya Birla SL FTP - Series LU (Div-Q) as on [Monday, August 28, 2017] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series LU (D) as on [Monday, August 28, 2017] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series LU - Direct (G) as on [Monday, August 28, 2017] :  12.9285   Aditya Birla SL FTP - Series LU - Direct (Div-Q) as on [Monday, August 28, 2017] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series LU - Direct (D) as on [Monday, August 28, 2017] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series LV (G) as on [Wednesday, September 06, 2017] :  12.899   Aditya Birla SL FTP - Series LV (Div-Q) as on [Wednesday, September 06, 2017] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series LV (D) as on [Wednesday, September 06, 2017] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series LV - Direct (G) as on [Wednesday, September 06, 2017] :  12.9269   Aditya Birla SL FTP - Series LV - Direct (Div-Q) as on [Wednesday, September 06, 2017] :  10   Aditya Birla SL CPO Fund - Series 23 (G) as on [Wednesday, September 20, 2017] :  12.0297   Aditya Birla SL CPO Fund - Series 23 - Direct (G) as on [Wednesday, September 20, 2017] :  12.5492   Aditya Birla SL FTP - Series LX (G) as on [Wednesday, September 27, 2017] :  12.9063   Aditya Birla SL FTP - Series LX (Div-Q) as on [Wednesday, September 27, 2017] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series LX (D) as on [Tuesday, September 26, 2017] :  12.9043   Aditya Birla SL FTP - Series LX - Direct (G) as on [Wednesday, September 27, 2017] :  12.9407   Aditya Birla SL FTP - Series LX - Direct (D) as on [Tuesday, September 26, 2017] :  12.9396   Aditya Birla SL Focused Equity Fund-Sr.3 (G) as on [Wednesday, November 01, 2017] :  13.33   Aditya Birla SL Focused Equity Fund-Sr.3 (D) as on [Wednesday, November 01, 2017] :  10   Aditya Birla SL Focused Equity Fund-Sr.3-Dir (G) as on [Wednesday, November 01, 2017] :  13.72   Aditya Birla SL Focused Equity Fund-Sr.3-Dir (D) as on [Wednesday, November 01, 2017] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series MA (G) as on [Wednesday, October 18, 2017] :  12.8519   Aditya Birla SL FTP - Series MA (Div-Q) as on [Wednesday, October 18, 2017] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series MA (D) as on [Wednesday, October 18, 2017] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series MA - Direct (G) as on [Wednesday, October 18, 2017] :  12.8862   Aditya Birla SL FTP - Series MA - Direct (Div-Q) as on [Wednesday, October 18, 2017] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series MA - Direct (D) as on [Wednesday, October 18, 2017] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series MD (G) as on [Wednesday, November 15, 2017] :  12.6488   Aditya Birla SL FTP - Series MD (Div-Q) as on [Wednesday, November 15, 2017] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series MD (D) as on [Wednesday, November 15, 2017] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series MD - Direct (G) as on [Wednesday, November 15, 2017] :  12.7682   Aditya Birla SL FTP - Series MD - Direct (D) as on [Wednesday, November 15, 2017] :  10   Aditya Birla SL CPO Fund - Series 25 (G) as on [Wednesday, April 04, 2018] :  12.1682   Aditya Birla SL CPO Fund - Series 25 - Direct (G) as on [Wednesday, April 04, 2018] :  12.7195   Aditya Birla SL Equity Savings Fund (G) as on [Friday, October 12, 2018] :  12.71   Aditya Birla SL Equity Savings Fund (D) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.84   Aditya Birla SL Equity Savings Fund - Direct (G) as on [Friday, October 12, 2018] :  13.29   Aditya Birla SL Equity Savings Fund - Direct (D) as on [Friday, October 12, 2018] :  12.04   Aditya Birla SL Focused Equity Fund-Sr.4 (G) as on [Thursday, December 21, 2017] :  13.04   Aditya Birla SL Focused Equity Fund-Sr.4 (D) as on [Thursday, December 21, 2017] :  10   Aditya Birla SL Focused Equity Fund-Sr.4-Dir (G) as on [Thursday, December 21, 2017] :  13.42   Aditya Birla SL Focused Equity Fund-Sr.4-Dir (D) as on [Thursday, December 21, 2017] :  10   Aditya Birla SL Dynamic Bond Fund - Reg (D) as on [Friday, October 12, 2018] :  11.5655   Aditya Birla SL Emerging Leaders Fund-Sr.5 (G) as on [Tuesday, January 02, 2018] :  18.32   Aditya Birla SL Emerging Leaders Fund-Sr.5 (D) as on [Tuesday, January 02, 2018] :  10   Aditya Birla SL Emerging Leaders Fund-Sr.5-Dir(G) as on [Tuesday, January 02, 2018] :  18.8   Aditya Birla SL Emerging Leaders Fund-Sr.5-Dir(D) as on [Tuesday, January 02, 2018] :  10   Aditya Birla SL Banking & PSU Debt Fund (Div-M) as on [Friday, June 01, 2018] :  12.3334   Aditya Birla SL Banking & PSU Debt Fund-Dir(Div-M) as on [Friday, June 01, 2018] :  12.7423   Aditya Birla SL Income Fund (D) as on [Friday, October 12, 2018] :  11.4214   Aditya Birla SL Income Fund - Dir (D) as on [Friday, October 12, 2018] :  11.757   Aditya Birla SL Manufacturing Equity Fund (G) as on [Friday, October 12, 2018] :  12.72   Aditya Birla SL Manufacturing Equity Fund (D) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.54   Aditya Birla SL Manufacturing Equity Fund-Dir (G) as on [Friday, October 12, 2018] :  13.19   Aditya Birla SL Manufacturing Equity Fund-Dir (D) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.95   Aditya Birla SL Dynamic Bond Fund - Dir (D) as on [Friday, October 12, 2018] :  12.0359   Aditya Birla SL Focused Equity Fund-Sr.5 (G) as on [Tuesday, March 27, 2018] :  12.38   Aditya Birla SL Focused Equity Fund-Sr.5 (D) as on [Tuesday, March 27, 2018] :  10   Aditya Birla SL Focused Equity Fund-Sr.5-Dir (G) as on [Tuesday, March 27, 2018] :  12.94   Aditya Birla SL Focused Equity Fund-Sr.5-Dir (D) as on [Tuesday, March 27, 2018] :  10   Aditya Birla SL CPO Fund - Series 26 (G) as on [Tuesday, April 03, 2018] :  11.5815   Aditya Birla SL CPO Fund - Series 26 - Direct (G) as on [Tuesday, April 03, 2018] :  11.8034   Aditya Birla SL Credit Risk Fund (G) as on [Friday, October 12, 2018] :  13.183   Aditya Birla SL Credit Risk Fund (Bonus) as on [Friday, October 12, 2018] :  13.199   Aditya Birla SL Credit Risk Fund (D) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.9275   Aditya Birla SL Credit Risk Fund - Dir (G) as on [Friday, October 12, 2018] :  13.6264   Aditya Birla SL Credit Risk Fund - Dir (Bonus) as on [Friday, October 12, 2018] :  13.6261   Aditya Birla SL Credit Risk Fund - Dir (D) as on [Friday, October 12, 2018] :  11.3135   Aditya Birla SL FTP - Series MK (G) as on [Tuesday, April 03, 2018] :  12.7266   Aditya Birla SL FTP - Series MK (Div-Q) as on [Tuesday, April 03, 2018] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series MK (D) as on [Tuesday, April 03, 2018] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series MK - Direct (G) as on [Tuesday, April 03, 2018] :  12.7609   Aditya Birla SL FTP - Series MK - Direct (Div-Q) as on [Tuesday, April 03, 2018] :  10   Aditya Birla SL Emerging Leaders Fund-Sr.6 (G) as on [Friday, October 12, 2018] :  12.5   Aditya Birla SL Emerging Leaders Fund-Sr.6 (D) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.59   Aditya Birla SL Emerging Leaders Fund-Sr.6-Dir(G) as on [Friday, October 12, 2018] :  13.18   Aditya Birla SL Emerging Leaders Fund-Sr.6-Dir(D) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.9   Aditya Birla SL FTP - Series MP (G) as on [Monday, July 09, 2018] :  12.6234   Aditya Birla SL FTP - Series MP (Div-Q) as on [Monday, July 09, 2018] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series MP - Direct (G) as on [Monday, July 09, 2018] :  12.8021   Aditya Birla SL FTP - Series MP - Direct (D) as on [Monday, July 09, 2018] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series MR (G) as on [Monday, July 30, 2018] :  12.7863   Aditya Birla SL FTP - Series MR (Div-Q) as on [Monday, July 30, 2018] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series MR (D) as on [Monday, July 30, 2018] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series MR - Direct (G) as on [Monday, July 30, 2018] :  12.8264   Aditya Birla SL FTP - Series MR - Direct (D) as on [Monday, July 30, 2018] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series MQ (G) as on [Monday, August 13, 2018] :  12.8681   Aditya Birla SL FTP - Series MQ (Div-Q) as on [Monday, August 13, 2018] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series MQ (D) as on [Monday, August 13, 2018] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series MQ - Direct (G) as on [Monday, August 13, 2018] :  12.9084   Aditya Birla SL FTP - Series MQ - Direct (Div-Q) as on [Monday, August 13, 2018] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series MQ - Direct (D) as on [Monday, August 13, 2018] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series MU (G) as on [Monday, August 06, 2018] :  12.5964   Aditya Birla SL FTP - Series MU (Div-Q) as on [Monday, August 06, 2018] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series MU (D) as on [Monday, August 06, 2018] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series MU - Direct (G) as on [Monday, August 06, 2018] :  12.7223   Aditya Birla SL FTP - Series MU - Direct (Div-Q) as on [Monday, August 06, 2018] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series MU - Direct (D) as on [Monday, August 06, 2018] :  10   Aditya Birla SL Focused Equity Fund-Sr.6 (G) as on [Friday, October 12, 2018] :  13.3   Aditya Birla SL Focused Equity Fund-Sr.6 (D) as on [Friday, October 12, 2018] :  12.24   Aditya Birla SL Focused Equity Fund-Sr.6-Dir (G) as on [Friday, October 12, 2018] :  13.77   Aditya Birla SL Focused Equity Fund-Sr.6-Dir (D) as on [Friday, October 12, 2018] :  12.67   Aditya Birla SL FTP - Series MX (G) as on [Friday, October 12, 2018] :  12.6835   Aditya Birla SL FTP - Series MX (Div-Q) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.827   Aditya Birla SL FTP - Series MX (D) as on [Friday, October 12, 2018] :  12.6843   Aditya Birla SL FTP - Series MX - Direct (G) as on [Friday, October 12, 2018] :  12.7221   Aditya Birla SL FTP - Series MY (G) as on [Friday, October 12, 2018] :  12.5624   Aditya Birla SL FTP - Series MY (Div-Q) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.8214   Aditya Birla SL FTP - Series MY (D) as on [Friday, October 12, 2018] :  12.5642   Aditya Birla SL FTP - Series MY - Direct (G) as on [Friday, October 12, 2018] :  12.6001   Aditya Birla SL FTP - Series MY - Direct (Div-Q) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.8337   Aditya Birla SL CPO Fund - Series 29 (G) as on [Friday, October 12, 2018] :  11.7705   Aditya Birla SL CPO Fund - Series 29 - Direct (G) as on [Friday, October 12, 2018] :  12.2141   Aditya Birla SL FTP - Series NB (G) as on [Friday, October 12, 2018] :  12.4494   Aditya Birla SL FTP - Series NB (D) as on [Friday, October 12, 2018] :  12.4493   Aditya Birla SL FTP - Series NB - Direct (G) as on [Friday, October 12, 2018] :  12.4857   Aditya Birla SL FTP - Series ND (G) as on [Friday, October 12, 2018] :  12.4083   Aditya Birla SL FTP - Series ND (Div-Q) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.8289   Aditya Birla SL FTP - Series ND (D) as on [Friday, October 12, 2018] :  12.4083   Aditya Birla SL FTP - Series ND - Direct (G) as on [Friday, October 12, 2018] :  12.4439   Aditya Birla SL FTP - Series ND - Direct (Div-Q) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.8342   Aditya Birla SL FTP - Series ND - Direct (D) as on [Friday, October 12, 2018] :  12.4444   Aditya Birla SL FTP - Series NE (G) as on [Friday, October 12, 2018] :  12.3778   Aditya Birla SL FTP - Series NE (Div-Q) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.8083   Aditya Birla SL FTP - Series NE (D) as on [Friday, October 12, 2018] :  12.3778   Aditya Birla SL FTP - Series NE - Direct (G) as on [Friday, October 12, 2018] :  12.4147   Aditya Birla SL FTP - Series NE - Direct (D) as on [Friday, October 12, 2018] :  12.4153   Aditya Birla SL FTP - Series NG (G) as on [Friday, October 12, 2018] :  12.3771   Aditya Birla SL FTP - Series NG (D) as on [Friday, October 12, 2018] :  12.3775   Aditya Birla SL FTP - Series NG - Direct (G) as on [Friday, October 12, 2018] :  12.4125   Aditya Birla SL FTP - Series NG - Direct (Div-Q) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.8325   Aditya Birla SL Emerging Leaders Fund-Sr.7 (G) as on [Friday, October 12, 2018] :  12.55   Aditya Birla SL Emerging Leaders Fund-Sr.7 (D) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.11   Aditya Birla SL Emerging Leaders Fund-Sr.7-Dir(G) as on [Friday, October 12, 2018] :  12.84   Aditya Birla SL Emerging Leaders Fund-Sr.7-Dir(D) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.34   Aditya Birla SL FTP - Series NH (G) as on [Friday, October 12, 2018] :  12.3344   Aditya Birla SL FTP - Series NH (Div-Q) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.8085   Aditya Birla SL FTP - Series NH (D) as on [Friday, October 12, 2018] :  12.3342   Aditya Birla SL FTP - Series NH - Direct (G) as on [Friday, October 12, 2018] :  12.3704   Aditya Birla SL FTP - Series NH - Direct (Div-Q) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.8145   Aditya Birla SL FTP - Series NI (G) as on [Friday, October 12, 2018] :  12.3414   Aditya Birla SL FTP - Series NI (D) as on [Friday, October 12, 2018] :  12.342   Aditya Birla SL FTP - Series NI - Direct (G) as on [Friday, October 12, 2018] :  12.3769   Aditya Birla SL FTP - Series NK (G) as on [Friday, October 12, 2018] :  12.3188   Aditya Birla SL FTP - Series NK - Direct (G) as on [Friday, October 12, 2018] :  12.3569   Aditya Birla SL FTP - Series NK - Direct (D) as on [Friday, October 12, 2018] :  12.3569   Aditya Birla SL FTP - Series NL (G) as on [Friday, October 12, 2018] :  12.2212   Aditya Birla SL FTP - Series NL (Div-Q) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.8017   Aditya Birla SL FTP - Series NL (D) as on [Friday, October 12, 2018] :  12.2212   Aditya Birla SL FTP - Series NL - Direct (G) as on [Friday, October 12, 2018] :  12.2587   Aditya Birla SL FTP - Series NL - Direct (Div-Q) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.8037   Aditya Birla SL FTP - Series NL - Direct (D) as on [Friday, October 12, 2018] :  12.2587   Aditya Birla SL CPO Fund - Series 30 (G) as on [Friday, October 12, 2018] :  11.52   Aditya Birla SL CPO Fund - Series 30 - Direct (G) as on [Friday, October 12, 2018] :  11.8431   Aditya Birla SL FTP - Series NP (G) as on [Friday, October 12, 2018] :  12.0635   Aditya Birla SL FTP - Series NP (Div-Q) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.76   Aditya Birla SL FTP - Series NP (D) as on [Friday, October 12, 2018] :  12.0637   Aditya Birla SL FTP - Series NP - Direct (G) as on [Friday, October 12, 2018] :  12.0994   Aditya Birla SL FTP - Series NP - Direct (D) as on [Friday, October 12, 2018] :  12.1024   Aditya Birla SL DAF - Sr.I (G) as on [Friday, October 12, 2018] :  11.1683   Aditya Birla SL DAF - Sr.I (D) as on [Friday, October 12, 2018] :  11.1683   Aditya Birla SL DAF - Sr.I - Direct (G) as on [Friday, October 12, 2018] :  11.4889   Aditya Birla SL DAF - Sr.I - Direct (D) as on [Friday, October 12, 2018] :  11.4888   Aditya Birla SL Sensex ETF as on [Friday, October 12, 2018] :  328.7024   Aditya Birla SL FTP - Series NR (G) as on [Friday, October 12, 2018] :  11.6317   Aditya Birla SL FTP - Series NR (Div-Q) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.6757   Aditya Birla SL FTP - Series NR (D) as on [Friday, October 12, 2018] :  11.6317   Aditya Birla SL FTP - Series NR - Direct (G) as on [Friday, October 12, 2018] :  11.6663   Aditya Birla SL FTP - Series NR - Direct (Div-Q) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.6795   Aditya Birla SL FTP - Series NR - Direct (D) as on [Friday, October 12, 2018] :  11.6661   Aditya Birla SL FTP - Series NT (G) as on [Friday, October 12, 2018] :  11.5602   Aditya Birla SL FTP - Series NT (Div-Q) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.6536   Aditya Birla SL FTP - Series NT (D) as on [Friday, October 12, 2018] :  11.5602   Aditya Birla SL FTP - Series NT - Direct (G) as on [Friday, October 12, 2018] :  11.6043   Aditya Birla SL FTP - Series NT - Direct (Div-Q) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.66   Aditya Birla SL FTP - Series NT - Direct (D) as on [Friday, October 12, 2018] :  11.6045   Aditya Birla SL Resurgent India Fund-Sr.1 (G) as on [Friday, October 12, 2018] :  9.87   Aditya Birla SL Resurgent India Fund-Sr.1 (D) as on [Friday, October 12, 2018] :  8.42   Aditya Birla SL Resurgent India Fund-Sr.1-Dir (G) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.12   Aditya Birla SL Resurgent India Fund-Sr.1-Dir (D) as on [Friday, October 12, 2018] :  8.6   Aditya Birla SL Resurgent India Fund-Sr.2 (G) as on [Friday, October 12, 2018] :  11.1   Aditya Birla SL Resurgent India Fund-Sr.2 (D) as on [Friday, October 12, 2018] :  10   Aditya Birla SL Resurgent India Fund-Sr.2-Dir (G) as on [Friday, October 12, 2018] :  11.37   Aditya Birla SL Resurgent India Fund-Sr.2-Dir (D) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.24   Aditya Birla SL FTP - Series OD (G) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.9774   Aditya Birla SL FTP - Series OD (D) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.9775   Aditya Birla SL FTP - Series OD - Direct (G) as on [Friday, October 12, 2018] :  11.028   Aditya Birla SL FTP - Series OD - Direct (D) as on [Friday, October 12, 2018] :  11.0278   Aditya Birla SL FTP - Series OE (G) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.9758   Aditya Birla SL FTP - Series OE - Direct (G) as on [Friday, October 12, 2018] :  11.0194   Aditya Birla SL FTP - Series OF (G) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.879   Aditya Birla SL FTP - Series OF (Div-Q) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.375   Aditya Birla SL FTP - Series OF (D) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.8799   Aditya Birla SL FTP - Series OF - Direct (G) as on [Friday, October 12, 2018] :  11.0318   Aditya Birla SL FTP - Series OF - Direct (Div-Q) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.4312   Aditya Birla SL FTP - Series OF - Direct (D) as on [Friday, October 12, 2018] :  11.0317   Aditya Birla SL Resurgent India Fund-Sr.3 (G) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.98   Aditya Birla SL Resurgent India Fund-Sr.3 (D) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.07   Aditya Birla SL Resurgent India Fund-Sr.3-Dir (G) as on [Friday, October 12, 2018] :  11.3   Aditya Birla SL Resurgent India Fund-Sr.3-Dir (D) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.37   Aditya Birla SL FTP - Series OG (G) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.9579   Aditya Birla SL FTP - Series OG (Div-Q) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.4998   Aditya Birla SL FTP - Series OG (D) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.9588   Aditya Birla SL FTP - Series OG - Direct (G) as on [Friday, October 12, 2018] :  11.0008   Aditya Birla SL FTP - Series OG - Direct (D) as on [Friday, October 12, 2018] :  11.0006   Aditya Birla SL FTP - Series OH (G) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.9947   Aditya Birla SL FTP - Series OH (Div-Q) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.5194   Aditya Birla SL FTP - Series OH (D) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.9947   Aditya Birla SL FTP - Series OH - Direct (G) as on [Friday, October 12, 2018] :  11.0372   Aditya Birla SL FTP - Series OH - Direct (Div-Q) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.5398   Aditya Birla SL FTP - Series OH - Direct (D) as on [Friday, October 12, 2018] :  11.0374   Aditya Birla SL FTP - Series OI (G) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.9752   Aditya Birla SL FTP - Series OI (Div-Q) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.5111   Aditya Birla SL FTP - Series OI (D) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.9753   Aditya Birla SL FTP - Series OI - Direct (G) as on [Friday, October 12, 2018] :  11.017   Aditya Birla SL FTP - Series OI - Direct (D) as on [Friday, October 12, 2018] :  11.0168   Aditya Birla SL FTP - Series OJ (G) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.7969   Aditya Birla SL FTP - Series OJ (Div-Q) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.343   Aditya Birla SL FTP - Series OJ (D) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.7969   Aditya Birla SL FTP - Series OJ - Direct (G) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.9287   Aditya Birla SL FTP - Series OJ - Direct (Div-Q) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.4022   Aditya Birla SL FTP - Series OJ - Direct (D) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.9288   Aditya Birla SL FTP - Series OK (G) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.9012   Aditya Birla SL FTP - Series OK (Div-Q) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.4724   Aditya Birla SL FTP - Series OK (D) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.9018   Aditya Birla SL FTP - Series OK - Direct (G) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.9788   Aditya Birla SL FTP - Series OK - Direct (Div-Q) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.5088   Aditya Birla SL FTP - Series OK - Direct (D) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.9789   Aditya Birla SL FTP - Series OL (G) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.9518   Aditya Birla SL FTP - Series OL - Direct (G) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.9785   Aditya Birla SL FTP - Series OM (G) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.9341   Aditya Birla SL FTP - Series OM (Div-Q) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.5007   Aditya Birla SL FTP - Series OM (D) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.9341   Aditya Birla SL FTP - Series OM - Direct (G) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.9521   Aditya Birla SL FTP - Series OM - Direct (Div-Q) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.5079   Aditya Birla SL FTP - Series OM - Direct (D) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.9521   Aditya Birla SL Resurgent India Fund-Sr.4 (G) as on [Friday, October 12, 2018] :  9.64   Aditya Birla SL Resurgent India Fund-Sr.4 (D) as on [Friday, October 12, 2018] :  9.64   Aditya Birla SL Resurgent India Fund-Sr.4-Dir (G) as on [Friday, October 12, 2018] :  9.84   Aditya Birla SL Resurgent India Fund-Sr.4-Dir (D) as on [Friday, October 12, 2018] :  9.84   Aditya Birla SL FTP - Series OT (G) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.5621   Aditya Birla SL FTP - Series OT (Div-Q) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.3789   Aditya Birla SL FTP - Series OT (D) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.5622   Aditya Birla SL FTP - Series OT - Direct (G) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.5877   Aditya Birla SL FTP - Series OT - Direct (Div-Q) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.395   Aditya Birla SL FTP - Series OT - Direct (D) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.5877   Aditya Birla SL Resurgent India Fund-Sr.5 (G) as on [Friday, October 12, 2018] :  9.34   Aditya Birla SL Resurgent India Fund-Sr.5 (D) as on [Friday, October 12, 2018] :  9.34   Aditya Birla SL Resurgent India Fund-Sr.5-Dir (G) as on [Friday, October 12, 2018] :  9.51   Aditya Birla SL Resurgent India Fund-Sr.5-Dir (D) as on [Friday, October 12, 2018] :  9.51   Aditya Birla SL FTP - Series OW (G) as on [Friday, October 12, 2018] :  9.8965   Aditya Birla SL FTP - Series OW (Div-Q) as on [Friday, October 12, 2018] :  9.8299   Aditya Birla SL FTP - Series OW (D) as on [Friday, October 12, 2018] :  9.8964   Aditya Birla SL FTP - Series OW - Direct (G) as on [Friday, October 12, 2018] :  9.9166   Aditya Birla SL FTP - Series OW - Direct (Div-Q) as on [Friday, October 12, 2018] :  9.8447   Aditya Birla SL FTP - Series OW - Direct (D) as on [Friday, October 12, 2018] :  9.9166   Aditya Birla SL FTP - Series OX (G) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.3282   Aditya Birla SL FTP - Series OX (Div-Q) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.2677   Aditya Birla SL FTP - Series OX (D) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.3282   Aditya Birla SL FTP - Series OX - Direct (G) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.3429   Aditya Birla SL FTP - Series OX - Direct (Div-Q) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.2797   Aditya Birla SL FTP - Series OX - Direct (D) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.3431   Aditya Birla SL FTP - Series OY (G) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.2988   Aditya Birla SL FTP - Series OY (Div-Q) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.243   Aditya Birla SL FTP - Series OY (D) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.3003   Aditya Birla SL FTP - Series OY - Direct (G) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.3127   Aditya Birla SL FTP - Series OY - Direct (Div-Q) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.2542   Aditya Birla SL FTP - Series OY - Direct (D) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.3135   Aditya Birla SL FTP - Series OZ (G) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.2958   Aditya Birla SL FTP - Series OZ (Div-Q) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.2424   Aditya Birla SL FTP - Series OZ (D) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.2969   Aditya Birla SL FTP - Series OZ - Direct (G) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.3093   Aditya Birla SL FTP - Series OZ - Direct (Div-Q) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.2534   Aditya Birla SL FTP - Series OZ - Direct (D) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.3097   Aditya Birla SL FTP - Series PA (G) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.3245   Aditya Birla SL FTP - Series PA (Div-Q) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.265   Aditya Birla SL FTP - Series PA (D) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.3245   Aditya Birla SL FTP - Series PA - Direct (G) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.3376   Aditya Birla SL FTP - Series PA - Direct (Div-Q) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.2759   Aditya Birla SL FTP - Series PA - Direct (D) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.3376   Aditya Birla SL FTP - Series PB (G) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.2993   Aditya Birla SL FTP - Series PB (Div-Q) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.2447   Aditya Birla SL FTP - Series PB (D) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.2993   Aditya Birla SL FTP - Series PB - Direct (G) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.3125   Aditya Birla SL FTP - Series PB - Direct (Div-Q) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.2557   Aditya Birla SL FTP - Series PB - Direct (D) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.3136   Aditya Birla SL FTP - Series PC (Div-Q) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.2319   Aditya Birla SL FTP - Series PC (G) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.2833   Aditya Birla SL FTP - Series PC (D) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.2833   Aditya Birla SL FTP - Series PC - Direct (G) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.2959   Aditya Birla SL FTP - Series PC - Direct (Div-Q) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.2422   Aditya Birla SL FTP - Series PC - Direct (D) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.2959   Aditya Birla SL FTP - Series PD (G) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.2756   Aditya Birla SL FTP - Series PD (Div-Q) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.2259   Aditya Birla SL FTP - Series PD (D) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.2756   Aditya Birla SL FTP - Series PD - Direct (G) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.2881   Aditya Birla SL FTP - Series PD - Direct (Div-Q) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.2365   Aditya Birla SL FTP - Series PD - Direct (D) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.2884   Aditya Birla SL FTP - Series PE (G) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.2475   Aditya Birla SL FTP - Series PE (Div-Q) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.203   Aditya Birla SL FTP - Series PE (D) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.2476   Aditya Birla SL FTP - Series PE - Direct (G) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.2594   Aditya Birla SL FTP - Series PE - Direct (Div-Q) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.2146   Aditya Birla SL Resurgent India Fund-Sr.6 (G) as on [Friday, October 12, 2018] :  8.8   Aditya Birla SL Resurgent India Fund-Sr.6 (D) as on [Friday, October 12, 2018] :  8.8   Aditya Birla SL Resurgent India Fund-Sr.6-Dir (G) as on [Friday, October 12, 2018] :  8.89   Aditya Birla SL Resurgent India Fund-Sr.6-Dir (D) as on [Friday, October 12, 2018] :  8.89   Aditya Birla SL FTP - Series PF (G) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.2372   Aditya Birla SL FTP - Series PF (Div-Q) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.1952   Aditya Birla SL FTP - Series PF (D) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.2372   Aditya Birla SL FTP - Series PF - Direct (G) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.2487   Aditya Birla SL FTP - Series PF - Direct (Div-Q) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.2008   Aditya Birla SL FTP - Series PG (G) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.2416   Aditya Birla SL FTP - Series PG (Div-Q) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.1987   Aditya Birla SL FTP - Series PG (D) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.2416   Aditya Birla SL FTP - Series PG - Direct (G) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.2527   Aditya Birla SL FTP - Series PG - Direct (Div-Q) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.208   Aditya Birla SL FTP - Series PG - Direct (D) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.2567   Aditya Birla SL FTP - Series PH (G) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.2249   Aditya Birla SL FTP - Series PH (Div-Q) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.2249   Aditya Birla SL FTP - Series PH - Direct (G) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.236   Aditya Birla SL FTP - Series PH - Direct (Div-Q) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.1948   Aditya Birla SL FTP - Series PI (G) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.2178   Aditya Birla SL FTP - Series PI (Div-Q) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.2178   Aditya Birla SL FTP - Series PI (D) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.2179   Aditya Birla SL FTP - Series PI - Direct (G) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.2289   Aditya Birla SL FTP - Series PI - Direct (Div-Q) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.1883   Aditya Birla SL FTP - Series PI - Direct (D) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.2283   Aditya Birla SL FTP - Series PJ (G) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.2097   Aditya Birla SL FTP - Series PJ (Div-Q) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.2097   Aditya Birla SL FTP - Series PJ (D) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.2096   Aditya Birla SL FTP - Series PJ - Direct (G) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.2205   Aditya Birla SL FTP - Series PJ - Direct (Div-Q) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.2217   Aditya Birla SL FTP - Series PK (G) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.1978   Aditya Birla SL FTP - Series PK (Div-Q) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.1977   Aditya Birla SL FTP - Series PK (D) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.1978   Aditya Birla SL FTP - Series PK - Direct (G) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.2084   Aditya Birla SL FTP - Series PK - Direct (Div-Q) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.2083   Aditya Birla SL FTP - Series PK - Direct (D) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.2085   Aditya Birla SL FTP - Series PM (G) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.3014   Aditya Birla SL FTP - Series PM (Div-Q) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.244   Aditya Birla SL FTP - Series PM (D) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.3014   Aditya Birla SL FTP - Series PM - Direct (G) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.3154   Aditya Birla SL FTP - Series PM - Direct (Div-Q) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.2585   Aditya Birla SL FTP - Series PM - Direct (D) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.3154   Aditya Birla SL FTP - Series PO (G) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.1911   Aditya Birla SL FTP - Series PO (Div-Q) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.1916   Aditya Birla SL FTP - Series PO (D) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.1911   Aditya Birla SL FTP - Series PO - Direct (G) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.2015   Aditya Birla SL Resurgent India Fund-Sr.7 (G) as on [Friday, October 12, 2018] :  8.29   Aditya Birla SL Resurgent India Fund-Sr.7 (D) as on [Friday, October 12, 2018] :  8.29   Aditya Birla SL Resurgent India Fund-Sr.7-Dir (G) as on [Friday, October 12, 2018] :  8.36   Aditya Birla SL Resurgent India Fund-Sr.7-Dir (D) as on [Friday, October 12, 2018] :  8.36   Aditya Birla SL FTP - Series PN (G) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.2961   Aditya Birla SL FTP - Series PN (Div-Q) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.2403   Aditya Birla SL FTP - Series PN (D) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.296   Aditya Birla SL FTP - Series PN - Direct (G) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.3096   Aditya Birla SL FTP - Series PN - Direct (Div-Q) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.2544   Aditya Birla SL FTP - Series PN - Direct (D) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.3101   Aditya Birla SL FTP - Series PR (G) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.1764   Aditya Birla SL FTP - Series PR - Direct (G) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.1865   Aditya Birla SL FTP - Series PR - Direct (D) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.1876   Aditya Birla SL FTP - Series PT (G) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.2384   Aditya Birla SL FTP - Series PT (Div-Q) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.2389   Aditya Birla SL FTP - Series PT (D) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.2383   Aditya Birla SL FTP - Series PT - Direct (G) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.2472   Aditya Birla SL FTP - Series PT - Direct (Div-Q) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.2475   Aditya Birla SL FTP - Series PT - Direct (D) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.2471   Aditya Birla SL FTP - Series PU (G) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.2386   Aditya Birla SL FTP - Series PU (Div-Q) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.2384   Aditya Birla SL FTP - Series PU (D) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.2386   Aditya Birla SL FTP - Series PU - Direct (G) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.2471   Aditya Birla SL FTP - Series PU - Direct (Div-Q) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.2474   Aditya Birla SL FTP - Series PU - Direct (D) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.247   Aditya Birla SL FTP - Series PV (G) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.269   Aditya Birla SL FTP - Series PV (Div-Q) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.2271   Aditya Birla SL FTP - Series PV (D) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.2691   Aditya Birla SL FTP - Series PV - Direct (G) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.2774   Aditya Birla SL FTP - Series PV - Direct (Div-Q) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.2355   Aditya Birla SL FTP - Series PV - Direct (D) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.2773   Aditya Birla SL FTP - Series PW (G) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.2838   Aditya Birla SL FTP - Series PW (Div-Q) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.2388   Aditya Birla SL FTP - Series PW (D) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.2847   Aditya Birla SL FTP - Series PW - Direct (G) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.2918   Aditya Birla SL FTP - Series PW - Direct (Div-Q) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.2457   Aditya Birla SL FTP - Series PW - Direct (D) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.2907   Aditya Birla SL FTP - Series PY (G) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.24   Aditya Birla SL FTP - Series PY - Direct (G) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.246   Aditya Birla SL FTP - Series PY - Direct (Div-Q) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.2477   Aditya Birla SL FTP - Series PY - Direct (D) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.2477   Aditya Birla SL FTP - Series PZ (G) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.2288   Aditya Birla SL FTP - Series PZ (Div-Q) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.2288   Aditya Birla SL FTP - Series PZ (D) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.2288   Aditya Birla SL FTP - Series PZ - Direct (G) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.2364   Aditya Birla SL FTP - Series PZ - Direct (Div-Q) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.1983   Aditya Birla SL FTP - Series PZ - Direct (D) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.2363   Aditya Birla SL FTP - Series QA (G) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.2884   Aditya Birla SL FTP - Series QA (D) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.2884   Aditya Birla SL FTP - Series QA - Direct (G) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.2961   Aditya Birla SL FTP - Series QA - Direct (D) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.2961   Aditya Birla SL FTP - Series QB (G) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.2502   Aditya Birla SL FTP - Series QB (Div-Q) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.2502   Aditya Birla SL FTP - Series QB (D) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.2502   Aditya Birla SL FTP - Series QB - Direct (G) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.2573   Aditya Birla SL FTP - Series QB - Direct (Div-Q) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.2159   Aditya Birla SL FTP - Series QB - Direct (D) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.2577   Aditya Birla SL FTP - Series QC (G) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.1902   Aditya Birla SL FTP - Series QC (Div-Q) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.1901   Aditya Birla SL FTP - Series QC (D) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.1902   Aditya Birla SL FTP - Series QC - Direct (G) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.2025   Aditya Birla SL FTP - Series QC - Direct (Div-Q) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.2025   Aditya Birla SL FTP - Series QC - Direct (D) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.2026   Aditya Birla SL FTP - Series QE (G) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.1968   Aditya Birla SL FTP - Series QE - Direct (G) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.2065   Aditya Birla SL FTP - Series QE - Direct (D) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.2065   Aditya Birla SL FTP - Series QF (G) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.1894   Aditya Birla SL FTP - Series QF (Div-Q) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.1894   Aditya Birla SL FTP - Series QF (D) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.1894   Aditya Birla SL FTP - Series QF - Direct (G) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.1978   Aditya Birla SL FTP - Series QF - Direct (Div-Q) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.1981   Aditya Birla SL FTP - Series QG (G) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.1756   Aditya Birla SL FTP - Series QG (Div-Q) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.1746   Aditya Birla SL FTP - Series QG (D) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.1767   Aditya Birla SL FTP - Series QG - Direct (G) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.1847   Aditya Birla SL FTP - Series QG - Direct (D) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.1846   Aditya Birla SL FTP - Series QH (G) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.1244   Aditya Birla SL FTP - Series QH (Div-Q) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.1256   Aditya Birla SL FTP - Series QH (D) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.1245   Aditya Birla SL FTP - Series QH - Direct (G) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.1345   Aditya Birla SL FTP - Series QH - Direct (Div-Q) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.1345   Aditya Birla SL FTP - Series QH - Direct (D) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.1349   Aditya Birla SL FTP - Series QI (G) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.1901   Aditya Birla SL FTP - Series QI (Div-Q) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.19   Aditya Birla SL FTP - Series QI (D) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.1901   Aditya Birla SL FTP - Series QI - Direct (G) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.199   Aditya Birla SL FTP - Series QI - Direct (D) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.1991   Aditya Birla SL FTP - Series QJ (G) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.1681   Aditya Birla SL FTP - Series QJ (Div-Q) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.168   Aditya Birla SL FTP - Series QJ (D) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.1677   Aditya Birla SL FTP - Series QJ - Direct (G) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.1764   Aditya Birla SL FTP - Series QK (G) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.1536   Aditya Birla SL FTP - Series QK (D) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.1538   Aditya Birla SL FTP - Series QK - Direct (G) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.1618   Aditya Birla SL FTP - Series QK - Direct (Div-Q) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.1623   Aditya Birla SL FTP - Series QL (G) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.1322   Aditya Birla SL FTP - Series QL (Div-Q) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.1324   Aditya Birla SL FTP - Series QL (D) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.1319   Aditya Birla SL FTP - Series QL - Direct (G) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.1401   Aditya Birla SL FTP - Series QL - Direct (Div-Q) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.141   Aditya Birla SL FTP - Series QM (G) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.1326   Aditya Birla SL FTP - Series QM (Div-Q) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.1328   Aditya Birla SL FTP - Series QM (D) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.1319   Aditya Birla SL FTP - Series QM - Direct (G) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.1403   Aditya Birla SL FTP - Series QM - Direct (Div-Q) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.1347   Aditya Birla SL FTP - Series QM - Direct (D) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.1418   Aditya Birla SL FTP - Series QN (G) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.0949   Aditya Birla SL FTP - Series QN (D) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.0948   Aditya Birla SL FTP - Series QN - Direct (G) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.1021   Aditya Birla SL FTP - Series QN - Direct (Div-Q) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.1021   Aditya Birla SL FTP - Series QO (G) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.0901   Aditya Birla SL FTP - Series QO (Div-Q) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.0896   Aditya Birla SL FTP - Series QO (D) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.0901   Aditya Birla SL FTP - Series QO - Direct (G) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.0971   Aditya Birla SL FTP - Series QO - Direct (Div-Q) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.1009   Aditya Birla SL FTP - Series QQ (G) as on [Friday, October 12, 2018] :  9.9951   Aditya Birla SL FTP - Series QQ (Div-Q) as on [Friday, October 12, 2018] :  9.9951   Aditya Birla SL FTP - Series QQ (D) as on [Friday, October 12, 2018] :  9.9951   Aditya Birla SL FTP - Series QQ - Direct (G) as on [Friday, October 12, 2018] :  9.9993   Aditya Birla SL FTP - Series QQ - Direct (Div-Q) as on [Friday, October 12, 2018] :  9.9996   Aditya Birla SL FTP - Series QQ - Direct (D) as on [Friday, October 12, 2018] :  9.9993   Aditya Birla SL FTP - Series QP (G) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.025   Aditya Birla SL FTP - Series QP (Div-Q) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.025   Aditya Birla SL FTP - Series QP (D) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.025   Aditya Birla SL FTP - Series QP - Direct (G) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.0315   Aditya Birla SL FTP - Series QP - Direct (Div-Q) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.0315   Aditya Birla SL FTP - Series QP - Direct (D) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.0315   Aditya Birla SL FTP - Series QR (G) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.0155   Aditya Birla SL FTP - Series QR (Div-Q) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.0156   Aditya Birla SL FTP - Series QR (D) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.0155   Aditya Birla SL FTP - Series QR - Direct (G) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.0162   Aditya Birla SL FTP - Series QR - Direct (Div-Q) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.0162   Aditya Birla SL FTP - Series QR - Direct (D) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.0162   Aditya Birla SL FTP - Series QS (G) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.0713   Aditya Birla SL FTP - Series QS - Direct (G) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.0767   Aditya Birla SL FTP - Series QS - Direct (D) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.0767   Aditya Birla SL FTP - Series QT (G) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.0459   Aditya Birla SL FTP - Series QT (D) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.0458   Aditya Birla SL FTP - Series QT - Direct (G) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.0508   Aditya Birla SL FTP - Series QT - Direct (D) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.0511   Aditya Birla SL FTP - Series QU (G) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.0503   Aditya Birla SL FTP - Series QU (Div-Q) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.0503   Aditya Birla SL FTP - Series QU (D) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.0504   Aditya Birla SL FTP - Series QU - Direct (G) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.0549   Aditya Birla SL FTP - Series QU - Direct (Div-Q) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.0563   Aditya Birla SL FTP - Series QU - Direct (D) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.0557   Aditya Birla SL FTP - Series QV (G) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.0385   Aditya Birla SL FTP - Series QV (Div-Q) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.0385   Aditya Birla SL FTP - Series QV (D) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.0385   Aditya Birla SL FTP - Series QV - Direct (G) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.0426   Aditya Birla SL FTP - Series QV - Direct (Div-Q) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.0426   Aditya Birla SL FTP - Series QV - Direct (D) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.0423   Aditya Birla SL FTP - Series QW (G) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.012   Aditya Birla SL FTP - Series QW (Div-Q) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.0121   Aditya Birla SL FTP - Series QW (D) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.012   Aditya Birla SL FTP - Series QW - Direct (G) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.0175   Aditya Birla SL FTP - Series QW - Direct (Div-Q) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.0174   Aditya Birla SL FTP - Series QW - Direct (D) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.0175   Aditya Birla SL FTP - Series QX (G) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.0204   Aditya Birla SL FTP - Series QX (Div-Q) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.0203   Aditya Birla SL FTP - Series QX (D) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.0204   Aditya Birla SL FTP - Series QX - Direct (G) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.0238   Aditya Birla SL FTP - Series QX - Direct (Div-Q) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.0238   Aditya Birla SL FTP - Series QX - Direct (D) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.0238   Aditya Birla SL FTP - Series QY (G) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.0128   Aditya Birla SL FTP - Series QY (Div-Q) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.0126   Aditya Birla SL FTP - Series QY (D) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.0137   Aditya Birla SL FTP - Series QY - Direct (G) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.0159   Aditya Birla SL FTP - Series QY - Direct (Div-Q) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.0173   Aditya Birla SL FTP - Series QY - Direct (D) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.0158   Aditya Birla SL FTP - Series RA (G) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.0398   Aditya Birla SL FTP - Series RA (Div-Q) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.0399   Aditya Birla SL FTP - Series RA (D) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.0398   Aditya Birla SL FTP - Series RA - Direct (G) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.0428   Aditya Birla SL FTP - Series RA - Direct (Div-Q) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.0429   Aditya Birla SL FTP - Series RA - Direct (D) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.0428   Aditya Birla SL FTP - Series RC (G) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.0476   Aditya Birla SL FTP - Series RC (Div-Q) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.0488   Aditya Birla SL FTP - Series RC (D) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.0476   Aditya Birla SL FTP - Series RC - Direct (G) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.0493   Aditya Birla SL FTP - Series RC - Direct (Div-Q) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.0493   Aditya Birla SL FTP - Series RC - Direct (D) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.05   Aditya Birla SL FTP - Series RD (G) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.0285   Aditya Birla SL FTP - Series RD (Div-Q) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.0285   Aditya Birla SL FTP - Series RD (D) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.0285   Aditya Birla SL FTP - Series RD - Direct (G) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.0299   Aditya Birla SL FTP - Series RD - Direct (Div-Q) as on [Friday, September 21, 2018] :  10   Aditya Birla SL FTP - Series RD - Direct (D) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.0299   Aditya Birla SL FTP - Series RE (G) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.0305   Aditya Birla SL FTP - Series RE (Div-Q) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.0307   Aditya Birla SL FTP - Series RE (D) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.0305   Aditya Birla SL FTP - Series RE - Direct (G) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.0319   Aditya Birla SL FTP - Series RE - Direct (Div-Q) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.0323   Aditya Birla SL FTP - Series RE - Direct (D) as on [Friday, October 12, 2018] :  10.0323
Market Menu
plusminMF Schemes
plusminMF Trends
MF Buzz
MF Tools
Knowledge Center
Mutual Fund News
Close
SCHEME PROFILE
You are here : Mutual Fund | MF Schemes | Scheme Profile
Fund House
Category
Scheme
Go
 
No Data Available